Richtlijnen voor de Imagine Multi Culti markt

marktkraam

Geachte marktkraam huurder,

Wij zijn ontzettend blij dat u heeft besloten een kraam te huren / te bemannen op de Imagine Multi Culti dag. Inmiddels hebben wij een enorme diversiteit aan standhouders en dat maakt het voor onze bezoekers extra leuk. Het is momenteel kort dag maar wij willen graag nog even wat richtlijnen doorgeven zodat voor iedereen de dag leuk verloopt. De Imagine Multi Culti dag moet namelijk voor iedereen, dus ook voor u, een leuke dag worden.
“Richtlijnen voor de Imagine Multi Culti markt” verder lezen

Ijsmakerij Schep doet een IJS koude donatie

Schep

Ja, ja iedereen kent dat wel. Op een warme middag loop je langs zo’n leuk winkeltje en je ziet daar allemaal bakken met heerlijk schep ijs staan. Gelijk weet je het, een ijsje met 1, 2 of 3 bollen om even te genieten van deze heerlijke traktatie. Wij zijn er dan ook super trots op dat we deze ijskoude donatie hebben gekregen van ijsmakerij Schep op het Muntplein in Nieuwegein.
“Ijsmakerij Schep doet een IJS koude donatie” verder lezen

Onze huisregels

Algemene Voorwaarden en huisreglement evenement ……

1)

Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement

2)

Een ieder is verplicht aanwijzingen van het personeel/vrijwilligers op te volgen.

3)

Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.

4)

Het is verboden om op het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

Het gebruiken van softdrugs is op de Imagine Multi Culti dag niet toegestaan. Er zijn kinderen aanwezig. Daarnaast hanteert de gemeente Nieuwegein een Zero Tolerance beleid.

5)

Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd indien
• Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;
• Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenemententerrein;
• Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers. Ook deze uitlatingen leiden tot directe verwijdering van het festivalterrein.

6)

Toegang tot het evenement kan alleen op vertoon van een geldig toegangsbewijs welke verkrijgbaar zijn aan de kassa en in de voorverkoop via http://www.imaginemulticulti.nl 

7)

Het festival is rolstoel toegankelijk, er zijn extra brede toegangspoorten en er is een invalide toilet aanwezig. Een scootmobiel mag het terrein op, een Canta, brommobiel of vergelijkbaar niet.

8)

Kinderen tot 16 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene het terrein op. Kinderen krijgen het telefoonnummer van hun ouders op een armband geschreven.

9)

In een situatie van een vermist of gevonden kind zal het vermissingsprotocol in werking gezet worden. De organisatie zal indien er een kind gevonden is contact opnemen met de ouder(s) en indien nodig dit omroepen vanaf beide podia die op het terrein staan. Indien een kind vermist is zullen wij een oproep doen vanaf beide podia en iedereen verzoeken om even rond te kijken.

10)

Wij hanteren een nix beneden de 18 jaar beleid. Dit houdt in dat wij mensen tot 25 jaar zullen vragen om legitimatie. Mensen krijgen hiervoor een armbandje waarop vermeld staat dat ze jonger zijn dan 18 jaar en dus geen alcoholische dranken kunnen kopen.

11)

Er is geen alcoholverkoop aan personen onder de 18 jaar. Wanneer iemand alcohol koopt voor iemand onder de 18 zal hem/haar de toegang tot de Imagine Multi Culti dag ontzegd worden.

12)

Hou je aan aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en politie. Dit voor je eigen veiligheid en die van anderen.

13)

Wapens, glaswerk, blik en andere gevaarlijk voorwerpen zijn verboden.

De beoordeling of voorwerpen gevaarlijk zijn gebeurt door de organisatie en is leidend.

14)

Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd en leiden tot directe verwijdering van het festivalterrein.

15)

Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.

16)

De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of andere schade als gevolg van bezoek aan het festival.

17)

Eigen drinken zoals alcohol en frisdrank of sap in flessen en grote pakken is niet toegestaan. Wel mag u kleine pakjes frisdrank of sap meenemen. Eigen alcohol is ten alle tijden niet toegestaan op het terrein.

18)

Wildplassen is verboden, net als klimmen in objecten en bomen. We respecteren het terrein en gaan er goed mee om!

19)

Ballonnen en ander plastiek materiaal is niet toegestaan.

20)

De organisatie kan personen de toegang weigeren of van het terrein verwijderen ter handhaving van openbare orde, veiligheid en naleving huisregels.

21)

Op de Imagine Multi Culti dag zullen er foto’s en beeldmateriaal gemaakt worden door de pers en de organisatie. Tevens staat het onze bezoekers vrij om opnames en foto’s te maken met hun mobiele telefoon. Door aanwezig te zijn op de Imagine Multi Culti dag gaat u hiermee akkoord. Wanneer u dit echt niet fijn vind dan kunt u bij de kassa een stikker vragen en op uw borst plakken. De pers en de organisatie zullen hier dan rekening mee houden. De particuliere bezoekers kunnen wij enkel verzoeken hier rekening mee te houden maar wij kunnen dit hen niet verplichten. Het is voor de organisatie daardoor ondoenlijk volledig uit te sluiten dat er opnames of foto’s (door Particulieren) gemaakt en geplaatst worden.

22)

Respecteer je mede bezoeker. Er komen ook meer kwetsbare groepen naar de Imagine Multi Culti dag. Wij snappen dat er verschillen zijn tussen mensen onderling en daar hoeft geen nadruk op gelegd te worden.

23)

Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis) dieren mee te nemen. (uitzonderingen zijn hulp honden of Ptss honden)

24)

Gooi je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Mocht u zwerfafval zien wilt u ons dan helpen dit ook in de afvalbakken te deponeren.

25)

Roken is niet toegestaan in tenten of andere overdekte ruimtes. Roken is enkel toegestaan bij de ruimschoots aanwezige asbakken. Wij verzoeken iedereen zijn/haar peuken hierin te deponeren en niet op het gras. Indien dit toch gebeurt dan zal u verzocht worden deze alsnog op te ruimen. 

26)

U dient te allen tijde de orders van het personeel en overheidsinstanties op te volgen. Zeker in het geval van calamiteiten omdat zij zullen zorgen voor uw en onze eigen veiligheid.

27)

Er zijn op de Imagine Multi Culti dag verschillende protocollen aanwezig voor calamiteiten. Indien er brand, een bommelding, terroristische dreiging, extreem weer, vermissing, geweld en of andere calamiteiten plaatsvinden zullen deze duidelijk kenbaar gemaakt worden aan onze bezoekers.

Dank voor uw medewerking,

Organisator evenement

Alle fondsen die kunnen zijn aangevraagd

Vandaag hebben wij een volgende mijlpaal bereikt in de organisatie van de Imagine Multi Culti dag. Door dat wij een penvoerder hebben gevonden kregen wij ineens veel meer mogelijkheden voor de financiering. Dat is natuurlijk kei leuk want het is weer wat nieuws wat wij tegenkomen. Het zijn allemaal dingen die we nog nooit gedaan hebben, dus wij denken dat wij het wel kunnen.

“Alle fondsen die kunnen zijn aangevraagd” verder lezen