close
Breaking news

Al in de vroege organisatie tot en met de Imagine Multi culti dag zelf zijn wij...read more Samen het leven vieren en genieten van de onderlinge verschillen kan je op vers...read more Sponsor voor T-shirt gezocht! Help je mee? Tijdens de organisatie van de Ima...read more De flyer moet uitgedeeld worden, help je mee? Zo leuk dat wij inmiddels de e...read more Uw hulp is hard nodig!!! Kunnen wij op u rekenen? Inmiddels zijn wij al hard...read more Dames en heren, jongens en meisjes en alle andere belangstellenden. Supertrots,...read more Pre-order het Imagine Multi Culti bier vanaf vandaag! Op vrijdag 16 augustu...read more Vrijwilligerstekort in de horeca, wie helpt ons uit de brand? Horeca toppers ge...read more

5 jaren plan, culturele ANBI en prognose


anbi prognose


Om te voorkomen dat er van alles uit zijn context word getrokken delen wij hier graag onze kant van het verhaal. Het 5 jaren plan, de Culturele ANBI en de geschreven prognose.

Klik hier om alles over onze stichting te lezen… maar dan graag wel in de juiste context! Of lees eerst onderstaand blog om te begrijpen waar deze tekst over gaat. Wij hebben een Culturele ANBI status en zijn derhalve verplicht alles openbaar te publiceren. Dat is prima maar wanneer partijen zaken uit de context gaan trekken dan is het noodzakelijk om onze bezoekers te informeren over hoe de situatie echt is.

Helaas, blijkt er een lokale krant zijn pijlen op ons gericht te hebben. Er is al een persbericht uit gegaan, andere kranten hebben er al wat over geschreven maar het is niet genoeg. Nu staat op de facebook van pen.nl een deel van ons beleidsplan online. Nu staat dat beleidsplan gewoon openbaar online dus dat mag, maar we willen wel graag dat het een en ander in de juiste context word gezien. In dit geval gaat het over een prognose.

Na onze eerste editie in 2018 waar 700 bezoekers waren was er een vraag vanuit verschillende partijen om dit vaker te organiseren. Na gesprekken met de gemeente bleek dat zij het evenement ook waardevol vonden. Echter kregen wij als boodschap dat wij niet zomaar ieder jaar moesten rekenen op subsidie. De bedoeling was, wanneer er een dergelijk event georganiseerd zou worden er een stappen plan moest komen om te laten zien dat je financieel uiteindelijk zelf redzaam zou worden.

De gemeente Nieuwegein is van mening dat subsidie niet zomaar eindeloos uitgekeerd dient te worden en daar zijn wij het als organisatie mee eens.

Dus, er moest een plan geschreven worden waarin we zouden laten zien dat we zouden groeien. We moesten op zoek naar sponsoren, adverteerders en goodwill uit de directe omgeving.

Om een financieel zelf redzaam evenement te organiseren is het noodzakelijk dat we per jaar moeten groeien. We hebben dus een 5 jaren plan geschreven waarin we een prognose geven van de groei die we moeten realiseren.

In vijf jaar tijd zouden we moeten groeien naar ongeveer 10.000 bezoekers om uiteindelijk los van de gemeente te kunnen opereren. Een ambitieus plan welke wij in een prognose hebben verwoord om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Omdat wij een stichting moesten oprichten kwam ook direct het idee om een ANBI stichting te worden. Een algemeen nut beogende instelling. We hebben uitgezocht hoe dit te moeten doen en hebben de procedure in werking gezet. Uiteindelijk bleek dat wij een Culturele Anbi konden worden en dat zou veel financieel voordeel geven voor toekomstige sponsoren. Die zouden we echt nodig hebben voor dit ambitieuze plan dus dat was een mooi voordeel.

Als culturele ANBI lig je direct onder een vergrootglas en moet je voldoen aan tal van verplichtingen.

Zo mag er geen verdien model zijn, dienen de bestuursleden ook gewoon vrijwilliger te zijn en moet zo’n beetje alles wat je doet openbaar gepubliceerd worden.

Wij hebben dus alle voorwaarden doorlopen, onze financiële verantwoording van vorig jaar online gezet en een beleidsplan voor de komende 5 jaar gepubliceerd op het internet. Let op dit beleidsplan is dus een prognose van de te verwachten inkomsten. Later in het jaar, moeten wij van dat betreffende jaar een financieel verslag schrijven wat laat zien wat de echte stand van zaken zou zijn qua subsidie, inkomsten en uitgaves.

Wanneer wij, door middel van al onze geweldige vrijwilligers en nu al imposante lijst met maatschappelijke partners zouden werken richting onze doelstellingen dan zouden wij inderdaad een geweldig evenement neer kunnen zetten. Ieder jaar zouden wij groeien, ieder jaar zouden wij financieel gezonder worden en uiteindelijk zouden wij kunnen zeggen, bedankt gemeente Nieuwegein, maar we bekostigen het zelf wel.

Eigenlijk toch heel normaal om financieel zelf onze broek omhoog te houden binnen 5 jaar?

Nu onze prognose deels online staat op een facebookpagina en uit zijn context word getrokken geeft dat een onevenredige druk op onze organisatie. De in de prognose gestelde getallen zijn in maart opgeschreven. Nu inmiddels in September aangekomen is er een compleet andere realiteit ontstaan qua financiële boekhouding. Dit hoeven wij echter pas te verantwoorden nadat ons boekjaar is afgelopen, net zoals andere stichtingen.

Wij kunnen wel aangeven dat het daadwerkelijke subsidie bedrag van de gemeente Nieuwegein vele malen lager ligt dan in onze prognose vermeld staat. Een subsidie die overigens goedgekeurd is door alle wethouders en de burgemeester. Daarnaast kunnen wij trots aangeven dat het bedrag wat wij verkrijgen uit sponsoring vele malen hoger ligt als in de prognose. Wij hebben verschillende A label bedrijven als maatschappelijk partner, die zorgen dat wij onze bezigheden de afgelopen maanden en het festival van 7 september goed kunnen organiseren.

Buiten 7 september hebben wij de afgelopen maanden meer succesvolle activiteiten georganiseerd dan enkel de Imagine Multi Culti dag. Bijvoorbeeld een Mas stage middag, een iftar, meerdere vrijwilligersavonden, workshops, etc.

Daarnaast hebben wij tal van marktkramen verhuurd om inkomsten te verkrijgen. Afspraken gemaakt over de horeca, gezorgd voor extra inkomsten op de Imagine Multi Culti dag en een leuk bedrag gerealiseerd door mensen die vriend van onze stichting zijn geworden.

De prognose laat zien hoe wij het bedacht hadden aan het begin van het jaar, de realiteit moeten wij later verantwoorden.

Door onze maatschappelijke partners, vrienden en de inkomsten die wij halen uit de entreekaartjes, marktkraam verhuur, etc in combinatie met de support van de gemeente zijn wij momenteel een financieel gezonde stichting. Zoals gezegd ligt de subsidie significant lager en zullen wij volgend jaar (ieder jaar) gewoon weer een nieuwe subsidie aanvraag moeten doen.

Afhankelijk van hoe wij de groei van onze evenementen gaan realiseren wordt er ieder jaar gekeken of het verstandig is om door te gaan. Wanneer wij de door ons gestelde doelen realiseren dan is het mogelijk om over 4 jaar geen subsidie meer nodig te hebben. De Imagine Multi Culti dag en de andere activiteiten worden dan geheel betaald uit eigen inkomsten en gesteund door sponsoring van lokale ondernemers.

Wat ons betreft is er dus helemaal niets vreemd aan de prognose die wij hebben in de vorm van een 5 jaren plan. Wij voldoen hiermee aan de voorwaarden om een culturele ANBI te worden. Inmiddels zijn we dat ook gewoon.

En, zoals het altijd gaat met prognoses en begrotingen… zullen deze in de eind verantwoording er heel anders uitzien. Wel kunnen wij zeggen dat we veel minder geld hebben uitgegeven dan verwacht, minder subsidie hebben gehad maar wel enorm veel goodwill van fijne sponsoren en lieve mensen.

Stichting Imagine Multi Culti, die zich bezighoud met het organiseren van evenementen om de saamhorigheid binnen een Multi Culturele samenleving te bevorderen.

Wil je alles over onze stichting weten, kijk gerust want het staat openbaar omdat wij een Culturele ANBI zijn.

Klik hier om alles te lezen… maar dan graag wel in de juiste context!


Tags: , , , , ,

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page