• Print
close
Breaking news

Al in de vroege organisatie tot en met de Imagine Multi culti dag zelf zijn wij...read more Samen het leven vieren en genieten van de onderlinge verschillen kan je op vers...read more Sponsor voor T-shirt gezocht! Help je mee? Tijdens de organisatie van de Ima...read more De flyer moet uitgedeeld worden, help je mee? Zo leuk dat wij inmiddels de e...read more Uw hulp is hard nodig!!! Kunnen wij op u rekenen? Inmiddels zijn wij al hard...read more Dames en heren, jongens en meisjes en alle andere belangstellenden. Supertrots,...read more

Cultuur?


cultuurCultuur, wat is dat nu eigenlijk? Vaak hebben mensen hun mond vol erover maar meestal weten ze ook niet precies waar ze het nu echt over hebben. Toch, zorgt deze beleving, met name dan een afwijkende, voor veel verdeling en uitsluiting in de huidige maatschappij.

Wat ons betreft is dat erg jammer omdat we veel beter tijd kunnen spenderen aan samen het leven vieren. We wonen nu eenmaal van oudsher in een Multi Culturele samenleving dus eigenlijk moeten we er maar het beste van maken.

De betekenis van cultuur luidt:

Cultuur is dat wat de mens schept. Het begrip staat tegenover “natuur” (dat wat aangeboren is, wat spontaan en zonder menselijk toedoen is ontstaan) en verwijst naar menselijke activiteit en de symbolen die deze activiteit betekenis geven. Cultuur wordt in verschillende betekenissen gebruikt en de definities zijn uiteenlopend naargelang de theoretische benaderingen en de beeldvorming.

In brede zin duidt cultuur alles aan wat een samenleving voortbrengt en overdraagt, zowel materieel als immaterieel, zoals landbouw of agricultuur, tuinbouw of horticultuur, bosbouw of silvicultuur en wijnbouw of viticultuur.

Bij deze omschrijving staat cultuur tegenover ‘natuur’, de jager-verzamelaar, het verzamelen van voedsel en de jacht. “In cultuur brengen” of “in cultuur nemen” verwijst naar de domesticatie en de teelt van planten en dieren, net zoals het ontginnen (het geschikt maken voor menselijke doelen) van de “wilde natuur”. In enge zin is cultuur een ambacht, kunst, religie en wetenschap (zoals literatuur, architectuur), gewoonten en gebruiken in een gebied, de kleding, vrijetijdsbesteding en voedselvoorziening.

Nou, dat is eigenlijk een hele mond vol als je het zo leest. Eigenlijk zegt het iets over hoe wij met een groep of als individu ons eigen leven indelen. Hoe wij beleven dat wij leven en wat wij daar in allemaal ondernemen. Dat is eigenlijk helemaal niet raar, want, zelf zijn we ook continu bezig met ons eigen leven. Eigenlijk hebben we dus allemaal een eigen cultuur.

Cultuur is de manier van zien, zijn en doen van een individu of een groep mensen.

Eigenlijk is cultuur onze eigen beleving, namelijk de levensvisie en levenswijze van een volk (de manier van zien, zijn en doen). Dit houdt dus direct in dat wij van jongs af aan ons enkel kunnen vormen op hetgeen ons aangeboden word.

Dus In een warm land zal dat anders zijn dan in een koud land. Daarbij zal in een arme stad iets anders geboden worden dan in een rijke stad. In een dorp waar veel landbouw is worden mensen weer anders gevormd dan in een dorp met veel veeteelt en ga zo nog maar even door.

Bij deze documentaire die wij gaan maken willen wij vooral eens vragen aan verschillende mensen wat hun cultuur dan precies is. Zeer waarschijnlijk is dit voor iedereen weer net een beetje anders. Tenslotte zijn wij allemaal uniek dus ten op zichtte van elkaar zijn wij anders.

Waarom, worden wij dan van elkaar vaak niet bang maar houden wij ons verre van de mensen waarbij het verschil duidelijk zichtbaar is. Eigenlijk zouden we dus meer verwondert dienen te zijn. Oh, gaat dat bij jou zo, waarom dan eigenlijk? Want wij doen of beleven dit weer heel anders!.

Wil jij iets vertellen over jouw cultuur? Meehelpen met de documentaire ? Heb je nog leuke ideeën? Vul dan snel onderstaand formulier in zodat wij contact op kunnen nemen.


Tags: , , , , ,

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page