• Print
close
Breaking news

Al in de vroege organisatie tot en met de Imagine Multi culti dag zelf zijn wij...read more Samen het leven vieren en genieten van de onderlinge verschillen kan je op vers...read more Sponsor voor T-shirt gezocht! Help je mee? Tijdens de organisatie van de Ima...read more De flyer moet uitgedeeld worden, help je mee? Zo leuk dat wij inmiddels de e...read more Uw hulp is hard nodig!!! Kunnen wij op u rekenen? Inmiddels zijn wij al hard...read more Dames en heren, jongens en meisjes en alle andere belangstellenden. Supertrots,...read more Pre-order het Imagine Multi Culti bier vanaf vandaag! Op vrijdag 16 augustu...read more Vrijwilligerstekort in de horeca, wie helpt ons uit de brand? Horeca toppers ge...read more

Vanaf april een Culturele Anbi


anbi prognoseWij zijn supertrots dat wij via dit bericht kunnen vermelden dat wij van de belastingdienst een grote erkenning hebben gekregen. Vanaf april 2019 zijn wij namelijk een stichting met een ANBI status. Dan niet zomaar een anbi status maar zelfs een CULTURELE ANBI status.

Dit maakt dat wij laten zien dat wij allemaal zonder winstoogmerk of enige beloning ons werk doen. Deze ANBI laat zien dat wij onszelf echt inzetten voor verbinding, diversiteit in cultuur en het creëren van verbroedering tussen mensen onderling.

Nu is het voor bedrijven, stichtingen en particulieren nog interessanter om maatschappelijk partner te worden. De giften die er gedaan worden zijn namelijk aftrekbaar van de belasting. Zelfs 1,25 x de waarde van de gift. Hierdoor helpt iemand ons als stichting echt vooruit maar zorgt daarmee ook goed voor zichzelf.

Wij zijn supertrots op deze status en zullen de aankomende dagen goed in kaart brengen wat er van ons verwacht word. Daarnaast zullen wij onze maatschappelijk partners natuurlijk helpen hun giften af te kunnen trekken van de belasting.

Op de site van ANBI vonden wij de volgende uitleg!

Culturele ANBI

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Aanvullende voorwaarden voor een culturele ANBI

Is uw instelling een culturele ANBI? Dan moet u giften aan uw instelling apart vermelden in uw administratie. U mag deze giften alleen besteden aan het algemeen nuttige doel van uw instelling.

Giften aan culturele instellingen

In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag  namelijk  1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Deze extra giftenaftrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2012. Deze aangifte doet men in 2013.
Het resultaat is dat iedereen die 100 euro geeft aan een culturele instelling, 125 euro in aftrek kan brengen. Bovendien geldt er een maximum van 1250 euro. De fiscale voordelen blijven beperkt tot schenkingen van maximaal 5000 euro.

Voordeel per tariefschijf (2013) bij een schenking aan een culturele instelling:

Tot € 19.645 had u normaal 37% teruggave door de Geefwet 41%

Tot € 55.991 had u normaal 42% teruggave door de Geefwet 52%

Vanaf € 55.991 had u normaal 52% teruggave door de Geefwet 65%
Wettekst: Wet Inkomstenbelasting 2001 wordt het volgende opgenomen 1. Het bedrag van giften aan culturele instellingen wordt voor de bepaling van het voor de toepassing van deze afdeling in aanmerking te nemen bedrag verhoogd met 25%, doch ten hoogste met € 1250. 2. Het in artikel 6.39, eerste en tweede lid, bedoelde maximum wordt verhoogd met het bedrag van de in het eerste lid bedoelde verhoging.
Periodieke giften aan culturele instellingen zijn volledig aftrekbaar. Voor gewone giften gaat het plafond (10% van het verzamelinkomen) gelijk omhoog met de 25% verhoging.

Zo werkt de multiplier!

Stel: u en uw partner hebben samen een inkomen van € 32.500. De drempel voor aftrek van een gift is dus € 325 (1%).
U steunt in 2012 een cultuurfonds in uw woonplaats met een gift van € 300. Verder maakte u nog € 125 over naar een ander goed doel. Het cultuurfonds is een culturele ANBI (of zij deze status hebben, kunt u navragen bij het fonds of nakijken op de site van de Belastingdienst).
U mag deze culturele gift op grond van de nieuwe regeling, de multiplier, dus meetellen als een gift van € 375. Totaal geeft u dus € 375 + € 125 = € 500 op als gift. Van deze gift gaat de drempel van € 325 af. Uiteindelijk hebt u dus een aftrekpost op van € 175.

Laat u alles vastleggen bij notariële akte dan heeft u een aftrekpost van € 500.

Wij zijn vanaf april een culturele Anbi en daar zijn wij supertrots op.

Tags: , , , , ,

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page