Imagine Multi Culti

Imagine -> Stel je toch eens voor!!

Heel vaak krijgen wij de vraag: “Waar gaat dit eigenlijk over en waar maken jullie jezelf toch zo druk om!?” Het lijkt erop dat het lastig is om te begrijpen dat een groep mensen zich vrijwillig inzet om van alles te organiseren op het verbindende vlak. Begrijpelijk natuurlijk in tijden waar zo’n beetje met alles geld verdiend wordt maar aan de andere kant maakt dat gegeven ook gelijk iets duidelijk. Sommige zaken zijn nu eenmaal niet te koop en zal moeten ontstaan van uit de mens zelf.

Imagine -> Stel je toch eens voor….  die mooie wereld, waar iedereen het over heeft maar die maar niet van de grond komt. Hoe zou die wereld eruit moeten zien? Daar hebben wij van Stichting Imagine Multi Culti wel ideeën over. Die wereld, waar iedereen er toe zou moeten doen, waar geen verschil meer zal zijn tussen mensen met verschillende culturen, waar vrede heerst en iedereen te eten heeft in een leven vol met mogelijkheden.

Waar dit over gaat? Onze samenleving en een mooie toekomst.

Wij zien dat wel voor ons en dat maakt dat wij met enorm veel passie en plezier inzet tonen om met kleine stapjes het onmogelijke mogelijk te maken. Belangrijk is dat we ophouden met het voeren van discussies en het maken van onderlinge ruzies omdat dit enkel een heftigere tegenreactie op zal roepen. Waar we momenteel zien dat populisme, stigmatisering, polarisatie en het schenden van mensenrechten wereldwijd de boventoon voeren, zetten wij onszelf liever op een andere manier in. Juist, door te laten zien dat het wel mogelijk is om op een fijne manier met elkaar om te gaan en daarvoor niet de discussie en strijd te hoeven voeren.

We zijn ontstaan vanuit een stukje gezond Idealisme. Imagine -> Stel je voor.. die mooie en fijne wereld en daaraan zijn wij aan het werken. Want al die mooie mensen, al die mooie culturen, al die unieke verschillen maken ons tot een gezamenlijke en enorm mooie samenleving. De maatschappij dat zijn wij, en dat moeten wij durven voorleven.

Imagine -> stel je voor, al die mooie mensen!

Wij organiseren evenementen (groot en klein), adviseren mensen, creëren bewustwording, sluiten onszelf aan bij andere groepen gelijk gestemden en laten zo veel als mogelijk onze boodschap horen. Laten we met zijn allen gaan werken aan die punten waar eigenlijk iedereen het over eens is. Iedereen wil erkenning, onderdak, voedsel, vriendschap, kleding, saamhorigheid, vrijheid, mogelijkheden en vrede. Imagine -> Stel je voor… al die mensen, die leven in vrede naast elkaar!

Hoe wij dat doen, wat wij doen en waarom we het zo doen is hieronder te lezen!

Vrijwillige inzet

Alles wat wij doen wordt gedaan op basis van vrijwillige inzet. Er wordt geen geld verdiend want alle inkomsten van de stichting worden uitgegeven aan de projecten die wij uitvoeren.

Wij werken ook graag met andere vrijwilligers. Iedereen mag meedoen, want er is voor iedereen wel een taak te vinden. Zo werken wij samen met vluchtelingen, asielzoekers, studenten, mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, jongeren, volwassenen en ouderen. Plus alles wat daar nog tussenin zit.

Met vrijwillige inzet aan verbindende projecten is een verrijking van het persoonlijke leven.

Wij werken samen met een grote diversiteit aan vrijwilligers met een grote diversiteit aan culturen. Iedereen is bij ons gelijk en wij kijken graag naar wat iemand kan, zodat we met zijn allen kunnen genieten van die kwaliteiten. Onderlinge verschillen zijn wij openhartig over omdat wij beseffen dat ieder mens uniek is en zaken op een andere manier zal beleven.

Met ons vrijwilligersteam werken we aan onderling begrip, meer verbinding, saamhorigheid, langlopende vriendschappen en wij hopen dat dit aanstekelijk zal zijn voor onze bezoekers en omgeving.

Zou u zich willen aansluiten bij dit leuke team, dan kan dat door op onderstaande knop te klikken!

Standhouders / lokale bedrijven

Om zoveel als mogelijk verbindingen te leggen organiseren wij op onze evenementen vaak een markt. Op deze markt nodigen wij lokale bedrijven uit om als standhouder aanwezig te zijn.

Dit gaat om een zeer divers aanbod van producten en diensten. Voor de standhouder is er de zekerheid dat er ook een grote diversiteit aan bezoekers zal zijn. Voor iedereen wat wils en dat is erg belangrijk.

De markt zorgt voor een laagdrempelige manier van contact maken met tal van mensen waar men normaliter wellicht niet mee in contact zou kunnen komen.

Lokale ondernemers verbinden zich graag aan onze stichting!

 

Voor die bedrijven waarvoor een markt niet zinvol geacht word is er de mogelijkheid om voor redelijke prijzen te adverteren op onze website en sociale media. Klik hier voor meer informatie hier over!

Linksom of rechtsom willen wij zoveel als mogelijk verbinding vinden met een steeds groter wordende groep van ondernemingen die samen met ons de evenementen dragen.

Voor de ondernemers is het een mooie kans om meer bekendheid te krijgen maar ook om te laten zien dat zij geloven in een inclusieve samenleving. Een maatschappij waar iedereen telt en iedereen mee zou kunnen doen.

Wilt u een standhouder worden op onze evenementen?

Maatschappelijke partners

Wij zijn een Culturele Algemeen Nut Beogende instelling en maken geen winst. Er wordt niets verdiend door de mensen die meehelpen. Toch, zijn er continue aanzienlijke kosten die gemaakt worden voor de evenementen en projecten die wij organiseren of steunen.

Om die financiële last te dragen zijn wij doorlopend op zoek naar en in gesprek met, mogelijke maatschappelijke partners. Deze partners zijn ondernemingen, stichtingen of particuliere personen die de mogelijkheid hebben ons financieel te steunen.

Dit partnerschap heeft natuurlijk 2 kanten zodat het voor beide partijen een interessante verbinding zal zijn. Wij hebben als doelstelling ieder jaar weer groter te worden en meer bekendheid te krijgen. De Maatschappelijk partner zal door de afgesproken verbinding daarin meegroeien en ook de voordelen ervaren.

waar

Als maatschappelijk partner van stichting Imagine Multi Culti laat men zien dat er een gezonde kijk is op een fijne maatschappij. Het bedrijf, de stichting of de particulier laat zien interesse te hebben in een fijne samenleving en dat is een meerwaarde voor klanten, afnemers, zakelijke contacten en toe leveranciers.

Uiteindelijk leven we met zijn allen in een inclusieve samenleving. Onze maatschappelijk partner laat zien dat hierin ook echt geloofd word en daarom verbinden zij hun naam aan onze activiteiten.

Wilt u ook maatschappelijk partner worden?

Artiesten / Workshops

Wat verbind er nu meer dan samen luisteren naar lekkere muziek of meedoen aan een leuke workshop of teambuilding activiteit? Bijna niets wat ons betreft.

Op tal van onze activiteiten bieden wij plek voor artiesten, workshops en teambuilding activiteiten. Dit doen wij om te laten zien dat saamhorigheid gewoon kan bestaan.

Hiervoor willen wij in contact komen met artiesten met diverse culturele achtergronden. Artiesten uit verschillende muziek genres. Workshops die mee helpen acceptatie van de andere mens te bevorderen. Mensen die teambuilding activiteiten doen gewoon omdat zij ervan genieten.

Tijdens onze evenementen en activiteiten wordt er veel nadruk gelegd op de artiesten, de workshops en de teambuilding.

Dit zorgt voor degene die komt optreden of zijn verhaal komt houden voor de zekerheid dat er bezoekers zijn die ook echt komen kijken.

Nu al merken wij dat veel partijen zich graag aan ons verbinden en keer op keer terug willen komen vanwege de enorm fijne en warme sfeer.

Een sfeer waar wij met zijn allen keihard aan werken maar waar wij u dus ook voor nodig hebben.  Zonder artiesten, workshops en teambuilding zouden onze evenementen leeg en hol overkomen. Dat is dus niet de bedoeling!

Ook uzelf verbinden aan Stichting Imagine Multi Culti?

Vrienden van ons!

Uiteindelijk willen wij natuurlijk met iedereen bevriend worden. Imagine -> Stel je voor …. al die mensen. Dus dat is gelijk duidelijk natuurlijk.

Echter er zijn onder die mensen ook mensen die op een bepaalde manier mee willen helpen aan de realisatie van onze idealen. Zij hebben soms alleen geen tijd om vrijwilliger te worden of zij willen zelfs nog meer doen dan alleen vrijwilliger zijn.

Onze vrienden komen uit alle lagen van de bevolking en verschillen allemaal van cultuur.

Deze mensen, bijzondere vrienden, zijn alleen niet in staat om maatschappelijk partner te worden. Dat is natuurlijk ook logisch want niet iedereen heeft dezelfde financiële draagkracht.

Vrienden van Stichting Imagine Multi Culti doneren eenmalig of wanneer het hen uitkomt een kleine vergoeding. Hiermee helpen zij enorm om onze projecten en activiteiten te kunnen blijven realiseren.

Soms horen wij wel eens dat mensen dan vinden dat het een druppeltje op de gloeiende plaat is maar dat betwisten wij met veel passie. Veel kleine druppeltjes maken namelijk ook een oceaan en die gloeiende plaat zal ook daardoor afgekoeld raken. Samen met zijn allen kunnen wij echt een mooi verschil maken. Ieder op zijn eigen niveau en vanuit de eigen kracht. Dat maakt ons mooi als samenleving!

Wilt u ook vriend worden van ons?

Andere evenementen / activiteiten​

Wij zoeken lokaal, regionaal en landelijk veel contact met andere evenementen en activiteiten. Deze bezigheden houden zichzelf in minder of meerdere maten bezig met hetzelfde doel als dat wij nastreven.

Werken aan meer verbinding en saamhorigheid in een inclusieve samenleving. Wij, sluiten onszelf graag aan om mee te helpen, kennis te delen en te vertellen over onze eigen ervaring.

Uiteraard, verzoeken wij de betrokkenen zichzelf ook aan te sluiten bij onze activiteiten waardoor alle partijen hier wat aan hebben. Het wiel opnieuw uitvinden is niet nodig want veel kennis is allang aanwezig.

Zo zetten wij van stichting Imagine Multi culti onszelf vaak in als vrijwilliger op andere evenementen of activiteiten. Gewoon omdat het leuk is, omdat we dan nieuwe mensen leren kennen en op een simpele manier kunnen werken aan meer naamsbekendheid.

Voor die andere evenementen en activiteiten maken wij ook graag (gratis) reclame op onze website en de sociale media. Want, het is lastig genoeg om iets onder de aandacht te krijgen van een breed publiek. Als tegen prestatie vragen wij natuurlijk aan alle partijen hetzelfde te doen, maar dat is logisch.

Wanneer we veel met elkaar samen werken dan hebben we simpelweg meer body om echt het verschil te maken! Want uiteindelijk is dat, waar het toch over moet gaan!

Wil je met ons in contact komen?

Waar gaat dit dan over, wat doen wij dan precies?

Stichting Imagine Multi Culti heeft als doelstelling het organiseren en realiseren van projecten en evenementen die als doelstelling hebben meer verbinding en verbroedering te veroorzaken binnen onze Multi Culturele Samenleving. Wij, denken dat er een grote vertaalslag te maken is en dat een inclusieve samenleving iets is wat wij na moeten streven. Wij kunnen het later anders niet aan onze kinderen uitleggen.

Wij organiseren hier voor 1 x per jaar een groot evenement genaamd de Imagine Multi Culti dag. Dit is altijd op de eerste zaterdag van September. Op deze dag nodigen wij zoveel als mogelijk mensen uit om samen met ons het leven te vieren. Centraal staat hier de enorme diversiteit in verschillende culturen en dan met name dat de onderlinge verschillen helemaal niet raar zijn. Dit evenement organiseren wij samen met de gemeente Nieuwegein en verschillende maatschappelijke partners. Het is een mooi evenement met zeer mooie bezoekers. U kunt er hier alles over lezen!

Wij zijn het hele jaar druk met dit evenement maar we doen nog veel meer!

Regelmatig organiseren wij Mas stages voor scholieren om samen met hen bewustwording te creëren over de huidige maatschappij en hoe dit beter kan. Dit is erg waardevol want de jeugd is tenslotte onze toekomst. Hiervoor betrekken wij andere non profit organisaties erbij en proberen iedere keer inhoudelijk wat anders te bieden.

Regelmatig organiseren wij thema avonden voor onze vrijwilligers maar ook bezoekers. Dit kan een bbq zijn, een workshop of iets anders. Door mensen de mogelijkheid te bieden vaker terug te komen zorgen wij ervoor dat het verbindende aspect ook echt verankerd word. De doelstelling is langdurige contacten en vriendschappen en daar mogen nog steeds meer mensen gebruik van maken.

Wij organiseren ook feestavonden en vrijwilligersavonden om het team van mensen te laten groeien maar ook om de saamhorigheid te vergroten. Het is erg leuk om te werken met een steeds grotere groep mensen die allemaal dromen van die mooie wereld die wij zelf mogelijk moeten maken.

Soms geven wij lezingen of sluiten onszelf aan bij andere activiteiten. Allemaal met als doel te laten zien dat de maatschappij wij zijn. Enkel wij, al die mooie mensen kunnen vormgeven aan onze samenleving. Wat ons betreft kunnen wij onszelf dan beter inzetten om het tot een mooie samenleving uit te laten groeien.

Imagine -> Stel je voor… die mooie wereld.. waar moet die volgens u aan voldoen? Sluit u aan bij onze beweging en help mee vanuit uw eigen kracht.  Wil je met ons in contact komen dan adviseren wij u om een contactformulier in te vullen.

Organisatie Vrijwilliger

U vindt het leuk om vanaf dag 1 mee te helpen met alles wat er bij de organisatie van de Imagine Multi Culti dag komt kijken?

Vriendelijk bedankt